Lid worden

Het is voor ons heel belangrijk dat elk lid zich goed voelt binnen onze groep. Daarom mag iedereen met interesse twee gratis vergaderingen komen proeven van onze vereniging.

Gelieve hiervoor eerst contact op te nemen via het mailadres info@schepvreugde.be of het gsm nummer 0471/46.95.14.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €40 en omvat de verzekering tijdens vergaderingen en het kamp, drie ledenboekjes en de vieruurtjes tijdens de vergaderingen. Dit bedrag mag gestort worden op ons groepsrekeningnummer BE54 7330 2277 2697.

Andere kosten

Naast het lidgeld zijn er ook nog andere kosten zoals de aankoop van een uniform, weekenden, kampen, … .

Betaalbaar houden

Wij beseffen dat dit een aardig bedrag is dat bovenop de dagelijkse kosten van een gezin komt. Daarom willen wij graag tegemoet komen als deze kosten te hoog worden. Wij zijn er immers van overtuigd dat scouting voor iedereen betaalbaar moet blijven.

Wij bieden volgende alternatieven aan:

  • Verminderd Lidgeld
    Het lidgeld bedraagt momenteel 40€ voor een gans jaar. Indien het niet mogelijk is om dit bedrag in één keer te betalen, kan er met de groepsleiding een andere regeling worden getroffen.
  • Fonds op maat
    Buiten het lidgeld zijn er ook nog andere kosten verbonden aan de scouts. Zo is er de aankoop van een uniform, weekenden, kampen,… Voor deze activiteiten, kan er ook een tussenkomst worden aangevraagd bij de groep.