Wie zijn wij?

Kinderen en jongeren met én zonder een mentale beperking krijgen bij ons de kans om samen te spelen. We willen aantonen dat alle jongeren meer mogelijkheden dan beperkingen hebben.
Dit allemaal zonder de scoutssfeer te verliezen.

Onze groep is een gemengde scoutsgroep voor personen met een licht tot matige mentale beperking (type 1 en 2) van 6 tot en met 26 jaar. Ook kinderen en jongeren die geen beperking hebben, zijn welkom. Zij krijgen hier de vaak unieke kans om op een spontane manier kennis te maken met beperkingen.
Iedereen wordt op een gelijke manier behandeld, met oog voor ieders mogelijkheden. We proberen de activiteiten zodanig te organiseren, dat iedereen zijn draai kan vinden en zich goed in zijn vel voelt.
Deze inclusiegedachte vinden we dan ook zeer belangrijk.
Op die manier hopen wij ook een belangrijk signaal te geven aan de maatschappij. Iedereen moet immers op zijn maat mee kunnen.

We organiseren tweewekelijks een vergadering op zondag van 14 tot 17 uur.
Verder zijn er ook  2 weekends gedurende het jaar: een groepsweekend en een takweekend.

Ons kamp gaat door eind juli en duurt 5 dagen voor de jongste tak en 7 dagen voor de andere leden.