Welpen

WELPEN

 

welpen@schepvreugde.be

Kaa (Indi Van den Eynden)
Takleidster – Labrador

Jakala (Nele Daneels)
Kiang

Sahi (Anouck De Munck)
Groepsleider- Hemelpaarse Trouwe Jariboe

Marala (Ruth Dehaeck)
Aarbeirode Aanhankelijke Alpaca